voor wie

Voor wie

Signin locatie Bleijendijk biedt dagbesteding aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking.

Tevens bieden we kleinschalige, specialistische naschoolse begeleiding en begeleiding in weekenden en vakanties.


Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een speciale behoefte in de communicatie, zoals een auditieve of communicatieve beperking. 
Kunnen communiceren en begrepen worden is voor ieder persoon van levensbelang. Wij stemmen daarom per persoon af wat er nodig is in de communicatie.

Dagbesteding
Op locatie Bleijendijk is zowel belevingsgerichte dagbesteding, als vrijblijvende arbeidsmatige dagbesteding mogelijk. Ook een combinatie van beide kan worden aangeboden.

Vrijblijvende arbeidsmatige dagbesteding houdt in dat de deelnemers meewerken op het landgoed, zonder dat er sprake is van tijdsdruk of prestatiedruk.

We werken volgens het samen 100% principe, waarbij deelnemer en begeleider voor samen 100 % staan. Soms doet de begeleider wat meer en soms de deelnemer. Het gezamelijke eindresultaat telt.


Buitenschoolse begeleiding
Onze buitenschoolse specialistische begeleiding is voor kinderen van 4 tot 18 jaar. In kleine groepen werken we op een speelse manier aan ieders individuele leer- en ontwikkeldoelen. Wij bieden ook begeleiding op zaterdagen en in vakanties.