Voor wie

Signin locatie Heesch biedt dagbesteding en specialistische buitenschoolse opvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of psychische beperking.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een speciale behoefte in de communicatie. Kunnen communiceren en begrepen worden is voor ieder persoon van levensbelang. Wij stemmen daarom per persoon af wat er nodig is in de communicatie. Wij hebben ook meerdere begeleiders  in het team die gebarentaal beheersen.


Dagbesteding
In heesch bieden wij vrijblijvende arbeidsmatige dagbesteding. Dit houdt in dat de deelnemers meewerken binnen het bedrijf en de werkzaamheden op het terrein, zonder dat er sprake is van tijdsdruk of prestatiedruk.
We werken via het 100% principe, waarbij de deelnemer er begeleider voor samen 100% staan. Soms doet de begeleider wat meer en soms de deelnemer. Het gezamelijke restultaat telt.
Binnen de dagbesteding hebben we ook plek voor schooluitvallers. Dit kan afhankelijk van de zorgvraag, begeleiding groep zijn, of individuele begeleiding. Wanneer er sprake is van individuele begeleiding kan de dagbesteding ook meer belevingsgericht aangeboden worden.


Buitenschoolse specialistische opvang (BSO)
Wij bieden specialistische opvang voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. In kleine groepen werken we op een speelse manier aan ieders individuele leer- en ontwikkeldoelen.
Met een team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers bieden wij uw kind een fijne dag aan, waarbij het buiten spelen, respectvol met elkaar omgaan, zelf ontdekken en de positieve ontwikkeling van uw kind centraal staat.
Wij bieden ook begeleiding op zaterdagen en in vakanties.